top of page

Rezervacija

Šta nudimo

Anksioznost

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Odvikavanje od pušenja

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Uklonite strahove

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Uklonite navike

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Narkomanija

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Motivacija

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Javni govor

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Pitanja besa

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Poboljšajte sport

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Gubitak težine

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Odnosi

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Rođenje deteta

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Samopouzdanje

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Vođena meditacija

33 EUR

1 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Introspektivna hipnoza

80 EUR

3 - 4 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

BQH

111 EUR

3 - 4 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

Surogat Seansa

140 EUR 

3 - 4 satna sesija - dostupna lično ili na mreži

bottom of page